Monday, December 20, 2010

Macliing Dulag


"Malaking kahambuganang umangkin ng lupa,

sapagkat tayo itong inaangkin

ng lupa.

Paano natin aangkinin ang bagay

na naririyan pa rin kahit

wala na tayo?

Tanging ang lahi ang maaring

umangkin ng lupa, sapagkat

ang lahi ay walang kamatayan."

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.